Een andere kijk op milieuschade : kwantificering van de schadelast, die veroorzaakt wordt door milieurisico's, voor verzekeraars op basis van economische waardering

  • D.A.M. Coenen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1997
Original languageDutch
SupervisorM.A.M. Splinter (Supervisor 1)

Cite this

'