Een analyse van structuren en methodes die voorwaarden zijn voor een goede kostenbeheersing . Een op onder andere deze structuren en methodes gebaseerd vergelijkingsonderzoek naar de ruwbouwkosten van een op de traditionele wijze uitgevoerd ...

  • P.J.A. Wirtz
  • J.M.F. van Bokhoven

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1975
Original languageDutch
SupervisorL.P. Sikkel (Supervisor 1)

Cite this

'