Een algorithme voor het oplossen van het General-Eigenvalueproblem voor bandmatrices

  • C.G.S.M. Braam

Student thesis: Master

Date of Award1971
Original languageDutch
SupervisorJ.P. Veltkamp (Supervisor 1)

Cite this

'