Een aanzet tot het ontwerp van een toestandswaarnemer voor asynchrone machine

  • B.F.D.Th Paijmans

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1988
Original languageDutch
SupervisorJ.W. Schot (Supervisor 1)

Cite this

'