Een aanzet tot het onderzoek naar de mechanische eigenschappen van aortaklepweefsel

  • F. Hoekstra

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 1978
Original languageDutch
SupervisorJan D. Janssen (Supervisor 1), A.A.H.J. Sauren (Supervisor 2) & F.E. Veldpaus (Supervisor 2)

Cite this

'