Een aanzet tot een nieuwe meettechniek voor de bepaling van de urineflow ten behoeve van de diagnostiek van incontinentie

  • H.H.J. Huynen

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Oct 1991
Original languageDutch
SupervisorC.H. Massen (Supervisor 1) & M.E.H. (Rini) van Dongen (Supervisor 2)

Cite this

Een aanzet tot een nieuwe meettechniek voor de bepaling van de urineflow ten behoeve van de diagnostiek van incontinentie
Huynen, H. H. J. (Author). 31 Oct 1991

Student thesis: Master