Een aanzet tot een nieuwe meettechniek voor de bepaling van de urineflow ten behoeve van de diagnostiek van incontinentie

  • H.H.J. Huynen

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 1991
Original languageDutch
SupervisorC.H. Massen (Supervisor 1) & M.E.H. van Dongen (Supervisor 2)

Cite this

'