Een aanzet tot de beheersing van material flow bij de produktie van kaarsen, toegepast op de drie hoofdgroepen en ontwikkeld vanuit materials management beschouwing

  • W.V.J.M. van Asten

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1974
Original languageDutch
SupervisorC.H. Botter (Supervisor 1) & L.N. ten Hoope (Supervisor 2)

Cite this

'