Een 31P NMR kinetiekstudie naar de invloed van het conformatie transmissie effekt op de solvolyse snelheid van fosfaatesters

  • A.T.A. Olders

Student thesis: Master

Date of Award28 Feb 1991
Original languageDutch
SupervisorH.M. Buck (Supervisor 1)

Cite this

'