Een 13C-NMR onderzoek naar de konfiguraties en konformaties in gesubstitueerde ethylenen

  • A.R.N. Wilson

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1974
Original languageDutch

Cite this

'