Dynamisch belaste plastisch vervormende raamwerkkonstrukties : een massa-veer-model voor de berekening van de elastische en plastische respons van dynamisch belaste raamwerkkonstrukties

  • Arjan Geelen

Student thesis: Master

Date of Award31 Jan 1988
Original languageDutch
SupervisorG. Scherpbier (Supervisor 1)

Cite this

'