Dure scheefheid omstreden : een onderzoek naar de succes- en faalfactoren van instrumenten ter bestrijding van dure scheefheid in groeikernen

  • M.W.H. Kolsteeg

Student thesis: Master

Date of Award31 Jan 1996
Original languageDutch
SupervisorJ.J.A.M. Smeets (Supervisor 1), H. Hofman (Supervisor 2) & W.J.H. Wenselaar (Supervisor 2)

Cite this

'