Droge plekvorming in een vloeistoflaag en de overeenkomstige groei van een gasbelvoet . Warmteoverdracht en dampbelgedrag in unaire en binaire systemen bij subatmosferische druk en geforceerde circulatie

  • L.P. Hermans

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1979
Original languageDutch
SupervisorSjoerd J.D. van Stralen (Supervisor 1)

Cite this

'