Driftsnelheidsmeting van Ne+ en N2+ in neon met een, voor bemonstering van de Townsendontlading gebouwde, massaspectrometer

  • F.A.A.E. van de Laarschot

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1974
Original languageDutch
SupervisorF.J. de Hoog (Supervisor 1)

Cite this

'