Draaistroomtractie

: berekening van het elektromagnetisch koppel in inductiemachines die worden gevoed uit een invertor

  • R.B. van der Meer

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Dec 1981
Original languageDutch
SupervisorJ.G. Niesten (Supervisor 1), J.W. Schot (Supervisor 2), J.F.M. Kitzen (External coach) & W.J. Zeeuw, de (Supervisor 2)

Cite this

Draaistroomtractie: berekening van het elektromagnetisch koppel in inductiemachines die worden gevoed uit een invertor
van der Meer, R. B. (Author). 31 Dec 1981

Student thesis: Master