Docentgedrag, -perceptie en -appraisal: in hoeverre komt het interview overeen met de lesopname?

  • L.J.W. van Grotel

Student thesis: Master

Date of Award2015
Original languageDutch
SupervisorA.C. van der Want (Supervisor 1)

Cite this

'