Do we always know what drives people?
een onderzoek gericht op de veiligheid van voertuigen voor ouderen, speciaal in relatie tot hun afnemende bewegingsmogelijkheden en hun zintuiglijke beperkingen

  • P.J.M.T. Liebens

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 2003
Original languageDutch
SupervisorDon G. Bouwhuis (Supervisor 1)

Cite this

'