Dipoollocalisatie in de hersenen met BESA : een vergelijking van functionele informatie uit het EEG met anatomische informatie uit MRI-opnamen

  • K. Rombouts

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 1997
Original languageDutch
SupervisorP.F.F. Wijn (Supervisor 1)

Cite this

'