Dimensionering, met experimentele en theoretische controle, van een Hoog-Spannings pulsgenerator voor een capacitieve belasting

  • A.J.S.T. Chin Kwie Joe

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1991
Original languageDutch
SupervisorW.R. Rutgers (Supervisor 1)

Cite this

'