Diep leren bevorderen door begrippenkaarten en zelf ontworpen toetsvragen

  • M.H.A. van Geel
  • B.M.L. Vandewalle

Student thesis: Master

Abstract

In dit onderzoek werd onderzocht of diep leren bij leerlingen uit het voortgezet onderwijs kon worden bevorderd door de leerlingen in groepjes begrippenkaarten te laten opstellen (kaarten die de leerlingen aan het eind van een lesweek opstelden en waar ze de geleerde sleutelbegrippen en verbanden op vermeldden) en door leerlingen in groepjes zelf toetsvragen te laten opstellen. Het onderzoek werd uitgevoerd voor het vak wiskunde in HAVO4 en VWO5, waarbij er steeds een onderzoeksklas vergeleken werd met een controleklas. In alle klassen werden de lessen op de reguliere manier verzorgd, maar alleen in de onderzoeksklassen werden de begrippenkaarten en toetsvragen geïntroduceerd. De groepsgrootte van de klassen lag steeds tussen 21 en 27 leerlingen. De vergelijking van de klassen gebeurde op basis van de toetsresultaten. Er werden toetsen op korte termijn (onmiddellijk na de leerstof) en op lange termijn (3 weken later) afgenomen. De resultaten lieten zien dat er op korte termijn geen statistisch significant effect waarneembaar was betreffende de toetsresultaten. Op lange termijn echter was er bij de onderzoeksklas in HAVO4 een statistisch significante verbetering waarneembaar. Bij het onderzoek bij VWO5, waar er wel een aantal limitaties waren, was er op lange termijn geen significant verschil waarneembaar. Uit dit onderzoek besluiten we dat de begrippenkaarten het diep leren niet bevorderden, het in groep opstellen van toetsvragen had wel een positief effect op diep leren.
Date of Award2017
Original languageDutch
SupervisorA.J. Marée (Supervisor 1) & Marieke C.G. Thurlings (Supervisor 2)

Cite this

'