Diemerscheg Amsterdam
: gebiedsontwikkeling voor een landschap met een poreuse eenheid

  • A.M.J.A. Vogelsangs

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 2007
Original languageDutch
SupervisorB.E.J. de Meulder (Supervisor 1), Johan G.A. van Zoest (Supervisor 2) & N.A.L. Meijsmans (Supervisor 2)

Cite this

'