Detektie van voetpunt en incisura in de carotispulsatie tijdens opklimmende belasting

  • D.M. van Ham

Student thesis: Master

Date of Award31 Mar 1973
Original languageDutch
SupervisorD.H. Bekkering (Supervisor 1)

Cite this

'