Design a diving resort on Roatan (Honduras)
: onderzoek naar de mechanische en fysische eigenschappen van "Central American Cedar"

  • M.R. Mosterd

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 2007
Original languageDutch
SupervisorA.J.M. Jorissen (Supervisor 1), E.L.C. van Egmond - de Wilde De Ligny (Supervisor 2), Jacob C.T. Voorthuis (Supervisor 2) & J. Snijders (External coach)

Cite this

'