DESI : het ontwerp van een Diagnose-ExpertSysteem voor het gewas Iris

  • M.W.A.M. Ketelaars

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1991
Original languageDutch
SupervisorL.J.A.M. Somers (Supervisor 1) & Onno S. Roosmalen, van (Supervisor 2)

Cite this

'