Dehydrogenering van ethylbenzeen

  • M.J.H. van de Weijer

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1972
Original languageDutch
SupervisorH.S. van der Baan (Supervisor 1) & H.W.G. Heynen (Supervisor 2)

Cite this

'