De wenselijkheid van gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen in een regio : een conceptueel gegevensmodel en een aanzet tot technische oplossingen

  • P.J.M. Adriaans

Student thesis: Master

Date of Award1 Feb 1987
Original languageDutch
SupervisorP.A.M. Griep (Supervisor 1) & M.J.A. Kirkels (Supervisor 2)

Cite this

'