De waarneming van een resonant circuit in een magnetisch veld gebruikmakend van het principe van de synchrone detektie

  • M.J.M.E. Creemers

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 1989
Original languageDutch
SupervisorH.J. Butterweck (Supervisor 1)

Cite this

'