De waarde geparkeerd
: inzicht in waardebeïnvloeders en modelmatige ondersteuning ten behoeve van het waarderen van openbare parkeergarages gedurende het ontwikkelingsproces

  • P. van Loon

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 2006
Original languageDutch
SupervisorJ.J.A.M. Smeets (Supervisor 1), H.A.J.A. (Rianne) Appel-Meulenbroek (Supervisor 2) & Stephan J.E. Maussen (Supervisor 2)

Cite this

'