De vormings- en vernietigings processen van het Ne+2-molecuulion in een Townsendontlading in neon

  • P.A.M. van der Kraan

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1979
Original languageDutch
SupervisorJ.W.H. Dielis (Supervisor 1), F.J. de Hoog (Supervisor 2) & Daan C. Schram (Supervisor 2)

Cite this

'