De viscositeit van een hemoglobineoplossing als functie van de temperatuur en de concentratie

  • Huub de Gussem

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1979
Original languageDutch
SupervisorF.J.A. Kreuzer (Supervisor 1), J.A. Poulis (Supervisor 2), A.J. Krueger (Supervisor 2) & C.H. Massen (Supervisor 2)

Cite this

'