De vezelrichtende werking van bekistingswanden bij kleine staalvezelcementproefstukken : een theoretische analyse van de invloed op het mechanisch gedrag

  • Imco Goudswaard

Student thesis: Master

Date of Award1988
Original languageDutch

Cite this

'