De verantwoording verantwoordt
: een verkenning naar het kwantificeren van objectieve en subjectieve factoren in het sectorallocatieproces bij Nederlandse vastgoedbeleggingen

  • L.A.W.M. Pardon

Student thesis: Master

Date of Award28 Feb 2005
Original languageDutch
SupervisorJ.J.A.M. Smeets (Supervisor 1), R.M. Weisz (Supervisor 2) & H.A.J.A. (Rianne) Appel-Meulenbroek (Supervisor 2)

Cite this

'