De velden veroorzaakt door een oneindig lange cylindrische antenne in een inhomogeen isotroop koud plasma alsmede de daarmee gepaard gaande resonante absorptie van stralingsenergie

  • L.P.J. Kamp

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 1980
Original languageDutch
SupervisorM.P.H. Weenink (Supervisor 1)

Cite this

'