De toegevoegde waarde van Event Driven Marketing voor de Rabobank

  • E.C.G. Janssens

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 1996
Original languageDutch
SupervisorE.B. van der Marck (Supervisor 1)

Cite this

'