De sturing van een inductie-machine door middel van elektronisch schakelen in rotor-ketens

  • H.J.M. Henkelman

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1968
Original languageDutch
SupervisorJ.G. Niesten (Supervisor 1)

Cite this

'