De selektieve oxidatie van propeen tot acroleine over multikomponent - molybdaat katalysatoren

  • P.V. Geenen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1974
Original languageDutch

Cite this

'