De samenwerking tussen een universiteit of hogeschool en het bedrijfsleven : DMV-Campina Bergeyk, een case

  • J.C.L. Delhez

Student thesis: Master

Date of Award31 May 1984
Original languageDutch
SupervisorO. Rademaker (Supervisor 1) & J.W.J.M. van der Heijden (Supervisor 2)

Cite this

'