De riser-reaktor als reaktor voor de gasfase oxidatie van ortho-xyleen tot ftaalzuuranhydrtide

  • G.J.J. Maass

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1966
Original languageDutch
SupervisorH.S. van der Baan (Supervisor 1)

Cite this

'