De responsie van een turbulente wandgrenslaag op een stapvormige verandering in wandruwheid van glad naar ruw

  • J.L. Franken

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1980
Original languageDutch

Cite this

'