De renovatie en herbestemming van het hoofdgebouw van de TU/e

  • M.H.P. Notten

Student thesis: Master

Abstract

Het Hoofdgebouw van de TU/e is een exponent van het functioneel modernisme van de jaren vijftig. De gebouwstructuur is een prachtig voorbeeld van de bestendigheid die veel van de universiteitsgebouwen op de TU/e-campus kenmerkt. Echter, in de afgelopen decennia zijn de campus en het onderwijslandschap ingrijpend veranderd. Het gebouw voldoet ondertussen niet meer aan de hoge eisen die men stelt aan het wetenschappelijk onderwijs. In deel I wordt onderzocht op welke manier het gerenoveerde Hoofdgebouw de kernwaarden van haar universiteit weer kan uitdragen. Het doel is om te komen tot een duurzaam en energiezuinig gebouw, dat op een flexibele manier kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen in het onderwijslandschap. In deel II is onderzocht op welke manier een nieuwe vliesgevel kan bijdragen aan de doelstellingen en ambities van de TU/e. Daarbij is onderzoek gedaan naar het spanningsveld tussen de historische lading van het gebouw en de realiteit van de hedendaagse bouwkunst. Ontwikkelingen in de afgelopen vijftig jaar hebben gezorgd voor nieuwe relaties tussen enerzijds constructie en techniek en anderzijds de architectonische expressie. De vraag welke tektonische expressie de nieuwe gevel aan moet nemen. Hier is middels een concreet gevelontwerp invulling aan gegeven.
Date of Award31 Aug 2013
Original languageDutch
SupervisorC. Rapp (Supervisor 1) & Ruurd P.J. Roorda (Supervisor 2)

Cite this

'