De relatie bewonersorganisaties - lokale overheid in stadsvernieuwingssituaties : een onderzoek naar de mogelijkheden van bewoners tot materiele belangenbehartiging via de lokale overheid

  • A. Versluis
  • J.A. Dunnewijk

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1980
Original languageDutch
SupervisorH. Fassbinder - Horr (Supervisor 1)

Cite this

'