De oxydatieve dehydrogenatie van buteen-1 in een fixed-bed reactor (over een Bi-molybdaat katalysator)

  • F.J.J. Driesens

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1971
Original languageDutch
SupervisorH.S. van der Baan (Supervisor 1) & S.P. Lankhuijzen (Supervisor 2)

Cite this

'