De oxydatie van lactose tot natriumlactobionaat met een in situ gepromoteerde Pd-Bi/C-katalysator

  • J.P. Huinink

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1990
Original languageDutch
SupervisorG.B.M.M. Marin (Supervisor 1)

Cite this

'