De oxydatie van gluconzuur tot 2-ketogluconzuur met behulp van een Pb-Pt-C katalysator : de invloed van de katalysator concentratie en de gas-vloeistof dispersiegraad

  • C.H.M.G. Krutzen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1983
Original languageDutch
SupervisorH.S. van der Baan (Supervisor 1) & P.C.C. Smits (Supervisor 2)

Cite this

'