De oxydatie van ethanol over een Pt/grafiet katalysator tot acetaldehyde en acetaat

  • E.C.M. Roestenburg

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1991
Original languageDutch
SupervisorJ.A.A. van den Tillaart (Supervisor 1)

Cite this

'