De oxidatieve dehydrogenering van methylbutenen tot isopreen over bismuth-molybdaat als katalysator

  • A.J. Stoffelen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1973
Original languageDutch
SupervisorH.S. van der Baan (Supervisor 1) & S.P. Lankhuijzen (Supervisor 2)

Cite this

'