De ontzwaveling van thiofeen over zeolietgedragen metaalsulfide katalysatoren

  • B.M. Theelen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1990
Original languageDutch
SupervisorV.H.J. de Beer (Supervisor 1) & W.J.J. Welters (Supervisor 2)

Cite this

'