De ontwikkeling van een heuristiek voor het bestuderen van boeken en diktaten, een heuristiek voor het oplossen van problemen en een heuristiek voor het verwerven van kennis van opgaven

  • J.H. Stuyvenberg

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1988
Original languageDutch
SupervisorD.W. Vaags (Supervisor 1), C.M. van den Bergh (Supervisor 2) & O.S.C. Zeeuwen (Supervisor 2)

Cite this

'