De ontwikkeling van een geautomatiseerd kostencalculatiesysteem bij Aero Groundservices B.V. : ten behoeve van een gedetailleerd inzicht in de per vliegtuigafhandeling gemaakte kosten

  • Rene Sirre

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Jan 1991
Original languageDutch
SupervisorC.B. Tilanus (Supervisor 1)

Cite this

'