De ontwikkeling van de houding tegenover bètawetenschappen onder leerlingen op de middelbare school

  • J. van Heijst
  • R.T. Huijgen
  • R.R.J.C. de Wit

Student thesis: Master

Abstract

Dit onderzoek richt zich op de vraag wat leerlingen op de middelbare school motiveert om voor een bètastudie te kiezen. Hiervoor zijn verschillende factoren geanalyseerd zoals intrinsieke en extrinsieke motivatiebronnen, verwachtingen van leerlingen en de huidige beeldvorming. De leerlingen zijn onderverdeeld in vier typen bèta's zoals voorgesteld door Boots en de Graaf (2010). Daarnaast zijn de veranderingen van de hierboven genoemde factoren gedurende de leerjaren in kaart gebracht. De belangrijkste conclusies van dit onderzoek waren: dat bèta als moeilijk ervaren wordt, dat meisjes een negatiever beeld hebben dan jongens (voornamelijk in de onderbouw), dat kennis van bèta de attitude positief kan beïnvloeden en dat leraren in de onderbouw meer kunnen doen om het beeld te verbeteren. Het advies dat uit dit onderzoek volgt is dat er meer aandacht besteed moet worden aan bèta op school. Mocht hier geen tijd voor zijn dan is het belangrijk dat leerlingen in een vroeg stadium in de breedte worden geïnformeerd over beroeps- en inhoudelijke mogelijkheden van bètawetenschap. Hierdoor kan de instroom van leerlingen in een technisch profiel verhoogd worden waardoor meer leerlingen voor een technische studie zullen kiezen.
Date of Award2013
Original languageDutch
SupervisorP.J. den Brok (Supervisor 1)

Cite this

'