De omzetting van amines en sulfides over de zeoliet H-ZSM-5 : een nadere bestudering van het reaktiemechanisme van het Mobil-proces

  • Pierre J.E.H. van Tartwijk

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1982
Original languageDutch

Cite this

'